Šetnjica “Kuda su hodili naši stari” održat će se u subotu 10.05.2014.
Polazak: Čavle u 09:00, Rakovo selo, Matelci, sirana Frankulin, crkvica Sv. Križ, crkva SV Filipa i Jakova, Frankopanski kaštel.
U Gradu Grobniku ručak za sve sudionike i povratak autobusom u Čavle.