Siječanj – lipanj 2014.

Na području općine Čavle ostvaren je rast turističkog prometa od 18% u odnosu na prethodnu godinu. Dolasci domaćih turista povećali su se za čak 45%, a dolasci stranih turista su u povećanju od 9%.

I u noćenjima smo zadržali pozitivni trend te ostvarili povećanje od 17% u odnosu na 2013. godinu. Noćenja domaćih turista su se povećala za 30%, a noćenja stranih turista veća su za 13%.

Najveći broj inozemnih dolazaka, ali i noćenja ostvarili su kao i svake godine talijani i odmah nakon njih nijemci.

Manifestacije na našem području već su tradicionalne, promocija destinacije je glavna zadaća turističkih zajednica, pa tim putem i idemo. Postojeći projekti koje smo odradili u ovoj godini su Kobasica open, Dani vina, Proljetna biciklijada, Festival pučkog teatra te Festival Grobnik. Sve su manifestacije bile izuzetno dobro posjećene.

Nastavljamo suradnju sa Automotodromom te smo i ove godine popratili Svjetsko prvenstvo prikoličara. Nadalje, podržali smo i Svjetski padobranski kup u organizaciji Padobranskog kluba Krila Kvarnera Rijeka. Ukoliko nismo u mogućnosti sudjelovati u organizaciji, svakako nastojimo sve medijski popratiti.

Kako u svijetu, tako i kod nas, posljednjih nekoliko godina bilježi se porast novog oblika turizma tzv. „cikloturizam“. Sve se više ljudi okreće aktivnom odmoru na biciklu koji uz malo utrošenog novca pruža zdraviji i ekološki način zabave. Najbolji je to način da se istraži kulturna i povijesna baština ovog kraja i na taj način omogućiti ljubiteljima pedaliranja što pristupačnije i dobro označene rute. Samim time u suradnji sa ostalim općinama Riječkog prstena, ove godine pokrenuta je i Biciklistička transverzala Riječkog prstena – biciklistička ruta koja pruža jedan drugačiji doživljaj područja oko Rijela – na dva kotača. Biciklistička transverzala, cijelom svojom dužinom od 63 kilomentra, provest će vas uz atrakcije i zanimljivosti našeg područja.

Nadalje, slijedi nam „Leto na Čavji“ u sklopu kojeg će se održavati Ribarske fešte te Bartoja i Bartojski kotlić.