Pozivamo vas na izložbu tradicijskih maski Mediterana i kontinentalne Europe koja je otvorena u Frankopanskom kaštelu Grada Grobnika.
Na izložbi će bit izloženo 20 tradicijskih maski.
Izložba je otvorena od 06.07. do 14.09.2014.

Radno vrijeme:
utorak – petak: 9 – 13, 17 – 20
vikendom od 17 – 20
Ponedjeljkom je zatvoreno.