Dođite na završna maškarana događanja:
04.03.2014. Mesopust, Čavle (iza doma kulture, u slučaju kiše u domu)
Grobnički Dondolaši obahajaju općinu
u 19:00 suđenji i paljenji Pustića
organizator: Čavjanske maškare

05.03.2014. Pepelnica – Grad Grobnik (Sokolana)
u 17:30 suđenji Pustiću i paljenji Pustića
organizator: Maškarana kumpanija Grad Grobnik