Turističko vijeće Turističke zajednice općine Čavle, dana 11. travnja 2022 godine raspisuje: NATJEČAJ za izbor direktora Turističke zajednice općine Čavle na mandatno razdoblje od 4 godine.

Dokumentacija

Prijave

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto direktora“ na adresu:

Turistička zajednica općine Čavle
Čavja 17
51219 Čavle

osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Čavle bez obzira na način dostave.