Maškare su preuzele općinski ključ i zabava je krenula. Detaljnije informacije o događajima u Cerniku, Platku, Gradu Grobniku pogledajte u našem kalendaru.