Javnim pozivom dodjeljuje se 500 kompostera zapremnine 400 litara fizičkim osobama s prebivalištem na području Općine Čavle. 

Rok za dostavu zahtjeva počinje 15.04.2024. te završava 06.05.2024. godine do 11:00 sati bez obzira na način dostave na adresu Naručitelja. 

Sve informacije pronađite u PDF dokumentu