23.08.2014. dođite na 6. BARTOJSKI KOTLIĆ. Počinjemo u 17 sati u Buffetu Pomorac.

Si zainteresirani moru se prijavit va Buffetu Pomorac do 20.08.2014.
Uplata 280,00 KN po ekipi (ka ima 3 član)

A za to će dobit za vavik:

  • KOTLIĆ OD 6 L
  • TRONOG
  • 0,8 kg MESA (divi prasac ili ča ulovimo)
  • 0,5 kg KAPULE
  • 2 dcl UJA
  • VINO (za podlet)

Ako je prijava putem mail-a (info@tz-cavle.hr) onda poslati podatke o takmičarima, a uplatu kotizacije izvršiti na žiro račun TZ-a HR0824020061100212005.