Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Čavle. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Čavle, Čavja 17, 51219 Čavle
• elektroničkom poštom na adresu:  info@tz-cavle.hr
• osobno u Turističkoj zajednici radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Obrasci:

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Nadzor 

Jednostavna nabava