Privatni smještaj na području općine Čavle, Grobnik.

Veliki planinarski dom “Platak”

Platak 5, 51219 Čavle
Tel.: +385 51 230 905
E-mail: info.dom.platak@gmail.com
Web: www.dom-platak.com

Planinarski dom “PROMOCIJA PLATAK”

Platak 6, 51219 Čavle
Tel.: +385 51 550 709
E-mail: nbrkic2111@gmail.com

Sobe Saršon

Gordana Saršon
Čavja 13 (Čavle 77), 51219 Čavle
Tel.: +385 51 259 514
Mob.: +385 98 797 425
E-mail: sobe@sobe-sarson.com
Web: www.sobe-sarson.com

Sobe Grobnik

Sanja Lukić
Soboli 2 (Soboli 5), 51219 Čavle
Tel.: +385 51 250 693
Mob.: +385 98 909 30 42
E-mail: sobegrobnik@gmail.com

Restaurant pansion “Villa Sandi”

Čavja 57 (Čavle 231), 51219 Čavle
Tel.: +385 (0)51 224 994
Mob.: +385 (0)98 755 105
E-mail: info@villasands.hr
Web: www.villasands.hr

Apartman Milinković

Milinković Nikola
Soboli 15 (Soboli 12/2), 51219 Čavle
Tel.: +385 51 250 245
E-mail: jmilinkovic@muzej-rijeka.hr

Soba i apartman Brkljačić

Dejan Brkljačić
Striganj 1 (NN Mavrinci 30), 51219 Čavle
Tel.: +385 91 51 39 146
Email: dejan.brkljacic1@gmail.com

Soba i apartman Mičetić

Boris Mičetić
Striganj 1 (NN Mavrinci 30), 51219 Čavle
Tel.: +385 98 298 370
Email: boris.micetic@kdvik-rijeka.hr

Kuća za odmor Buneta

Karmen Buneta
Ogradica 11 (Soboli 25), 51219 Čavle
Email: tino.buneta@gmail.com

Apartman Bogdanović

Miodrag Bogdanović
Čavja 6 (Čavle 52), 51219 Čavle
Mob.: +385 51 250 710

Sobe Brnelić

Viktor Brnelić
Bukvina 5 (Soboli 1), 51219 Čavle
Mob.: +385 91 154 91 85
Email: gordana.brnelic@gmail.com

Apartman Linić

Kosorci 8 (Buzdohanj 49), 51219 Čavle
Mob.: +385 (0)91 151 8573
Email: jelena.linic@hotmail.com

Apartman Čargonja

Vinka Čargonja
Selina 3 (Podčunić 61a), 51219 Čavle
Tel.: +385 (0)51 259 455
Mob.: +385 (0)98 936 01 57
Email: aocargonja@yahoo.com

Apartman Mazzola

Suzana Mazzola
Buzdohanj, Goranska 20 (Buzdohanj NN 38), 51219 Čavle
Mob.: +385 (0)95 831 9922
Email: s.mazzola274@gmail.com

Apartmani Gavranović

Dane Gavranović
Progon 10 (Mavrinci 60), 51219 Čavle
Mob.: +385 (0)95 196 915
Email: apartmanigavranovic.cavle@gmail.com