Martinja

Dana 11. studenoga u mnogim se krajevima obilježava Martinje – gozba u čast mladoga vina. Ni grobnički kraj u tome ne zaostaje. Turistička zajednica Čavle svake godine organizira manifestaciju Martinja na Čavji koja okuplja ljubitelje vina i druženja. Iako danas Grobnik nije vinogradarski kraj, svi se rado prisjete davnih dana kada je to bio i nazdrave u to ime!

Martinja nekad

U vrijeme kada su se u grobničkim krajevima sadili i njegovali vinogradi, proizvodila su se domaća vina. U jesen, na padinama iznad Rječine od Pašca ka Gradu Grobniku, na mnogim bi se imanjima okupili berači i rukom ubrali svaki grozd. Svi ti vinogradi bili su na strmim padinama gdje je pristup bio moguć jedino čovjeku, zato su te bobice i bile tako slatke!
Grožđe se gnječilo i prerađivalo, a slatki mošt je onda, kao i danas, dozrijevao za Martinje, kada se prvi put pretače vino. Za pretpostaviti je da su naši preci uživali u druženjima pri pretakanju te slatke kapljice, a moralo se nešto i prigristi, pa se tako na stolu našao dinstani kiseli kupus, lešo krumpir, grobnički sir, neizostavna palenta kompirica, kakva slana riba, pokoja fritula ili kroštula, presnac i fešta je mogla početi. O gostoljubivosti Grobničana uvijek se rado priča. Za proveseliti se i razbiti monotoniju svakodnevice naš je čovjek lako znao naći povoda, glavno da je to uvijek u društvu veselih prijatelja i na način da svakome ostane u sjećanju. Obično se pretakanje vršilo u vrijeme kada bi malo zatoplilo, a u narodu se to prozvalo “Martinje ljeto”.

Legenda o sv. Martinu

Zašto “Martinje ljeto”? Kad je imao nešto više od petnaest godina, Martin je jahao na konju u gordoj vojničkoj opremi ogrnut velikim crvenim ogrtačem, dok je studeni vjetar najavljivao dolazak zime. Iznenada, uz rub ceste, pojavi se stari siromah, sav promrzao, u poderanim krpama umjesto odjeće. Taj je prizor toliko uzbudio mladog konjanika, da je stao pred starca koji je, tresući se, pružio ruku za pomoć. Martin je mačem odsjekao polovicu svoga crvenog plašta i njime ogrnuo promrzlog starca. Te noći, dok je Martin blaženo spavao, u snu mu se javio Isus te zahvalio što je starca zaogrnuo polovicom svoga ogrtača.

Legenda još dodaje da je tu gestu dobrote popratilo naglo zatopljenje vremena, kao da se i nebo smilovalo siromašnim ljudima koji su cvokotali od studeni, pa na spomen toga i danas u mnogim krajevima toplije dane pred početak zime zovu “Martinje ljeto”.

Martinja danas

Zašto Marinja na Čavji? A zašto ne? U veselju, dobrom društvu, ne nanoseći nikome zla okuplja se društvo starih i novih prijatelja, dobrodošlih gostiju i obilježava se važan trenutak sazrijevanja mošta. Grobnički su vinogradi danas nažalost zapušteni, nestali, imanja su presjekle autoceste, a grožđe se kupuje u Istri i na otoku Krku.
Vrijeme ne možemo zaustaviti, ali zato možemo i moramo oživjeti sjećanja na običaje naših starih.
U današnje vrijeme u našim je ugostiteljskim objektima dobra i kvalitetna kapljica drugih proizvođača zagarantirana, a u kućnoj radinosti prave se vina za prijatelje i za svoju dušu.

Pozivamo vas da našom općinom prošetate u ugodno martinjsko veče i ne zaboravite:

“Uživaj vino, al pameću većom,
Umjerenost sama radja ti srećom!”